Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Wie zijn wij

Het Bestuurlijk Overleg Open Teelt en veehouderij (BOOT) voert het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) uit. Zij heeft een kernteam benoemd om het DAW verder in te vullen. Dit alles gebeurt in opdracht van de Stuurgroep Water van het ministerie van Infrastructuur &Milieu (I&M).
 
BOOT
In de Stuurgroep Water zijn de rijks- en regionale overheden vertegenwoordigd. In het BOOT is daarnaast het bedrijfsleven vertegenwoordigd door bestuurders van LTO organisaties, Cumula en Fedecon. Daarnaast zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: UvW,  NFO, KAVB, IPO, VEWIN en NVWA
 
Kernteam
Het kernteam bestaat uit: W. van Zeventer (Ministerie Infrastructuur en Milieu, voorzitter), J. van Eck (IenM, secretaris), Mw. M. Mul (UvW), J. Elshof, G. van 't Klooster en J. Achten (LTO), S. Damen, (RWS), P. Bonnier (Ministerie Economische Zaken), G. de Groot (Kadaster, programmamanager DAW).